Frågor om deltagande i Karma


Den stora rekryteringen till Karma avslutades i december 2013. Vi fortsätter att invitera till nya studier inom ramen för Karma-projektet.

Under 2016 och 2017 kommer vi att rekrytera till Karisma 2. Då tillfrågas alla kvinnor som under inklusionsperioden genomför sin mammografi i Lund eller vid SÖS bröstcentrum i Stockholm

Vårt mål är att resultaten från studien inom en relativt snar framtid skall införas i den svenska sjukvården för att komma alla kvinnor till gagn.

Att delta i Karma är frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande. Självklart behöver du inte ange något skäl till varför du inte längre vill vara med i studien.

Om du kontaktar Karma och vill avsluta ditt deltagande kommer inga fler uppgifter att samlas in. Redan insamlade prover och data kan förstöras eller anonymiseras om du så begär, så att de inte längre kan spåras till dig. För detta krävs din namnteckning på en blankett som vi skickar hem till dig.

Kontakta Karma på telefon 08-524 823 39 eller e-post karmastudien@ki.se om du vill avsluta ditt deltagande.

Som deltagare i Karma innebär det att du, vid ett eller flera tillfällen mellan 2010 och 2013, besökte Karma provtagningsenhet i samband med din mammografi och där lämnade blodprov, mätte ditt blodtryck och svarade på en livsstilsenkät.

Det innebär också att:

  • Du tillåter Karma att följa din hälsa under lång tid.
  • Dina blodprov kommer att lagras under många år i en biobank på Karolinska Institutet.
  • DNA-analyser kommer att göras och lagras samt forskningen kommer att omfatta studier av gener.
  • Lämnade prover och svar används i framtida forskning som har godkännande från en etikprövningsnämnd (i enlighet med etikprövningslagen) och Karma.
  • Karma får ditt tillstånd att ta del av dina medicinska journaler, de bilder som tagits vid mammografi och data från nationella hälsoregister som till exempel cancerregistret.
  • Dina data kommer att matchas mot andra register och skälet för detta är att Karma vill följa hur din hälsa utvecklas över tiden.
  • Om du i framtiden skulle drabbas av bröstcancer skulle vi eventuellt vilja ha möjlighet att undersöka tumören. Den undersökningen kommer självfallet inte att på något sätt påverka din behandling eller omvårdnad.

Alla som har besökt någon av mammografienheterna på Södersjukhuset i Stockholm, Helsingborgs lasarett, Landskrona lasarett eller Skånes Universitetssjukhus i Lund för screening eller undersökning, under rekryteringsperioden 2010 till 2013, har fått en inbjudan om att delta i Karma. From januari 2014 bjuds inte längre deltagare in till studien för provtagning. Däremot kan du vid senare tillfällen komma att kontaktas av Karma för att fylla i en uppföljande enkät eller med en förfrågan om att delta i en delstudie till Karma.