Frågor om återkoppling och resultat


Vi lämnar i regel inte ut svaret på undersökningen till studiedeltagarna då vi inte säkert än vet hur vi ska tolka resultatet av till exempel eventuell genetisk variation. Men du har rätt att en gång per år få reda på vilken information som finns registrerad om dig i vårt register.

Kontakta oss via vår email och uppge namn och personnummer/studieID samt kontaktuppgifter så kan vi återkomma till dig med ett utdrag från vårt register.

Att vara med i en vetenskaplig studie medför inte alltid direkt nytta för dig som deltagare. Däremot kan resultaten ha stor betydelse för unga kvinnor som i framtiden kan komma att undvika bröstcancer eller få bättre behandlingar. Här på hemsidan kan du följa vårt arbete och längre fram ta del av resultat och rapporter.

I dagsläget görs inga analyser på individnivå så vi kan inte upptäcka om du har någon sjukdom. Blodproven används framförallt för DNA-analyser och alla prover analyseras anonymt och redovisas enbart på gruppnivå.

Blodproven används framförallt för DNA-analyser och alla prover analyseras anonymt och redovisas enbart på gruppnivå. Forskarna söker förändringar i gensammansättningen som kan påverka risken att få bröstcancer. Man söker också efter proteiner som skulle kunna vara tidiga markörer för bröstcancer.