Funktioner för dig som deltar i Karma CREME‑1

Här kan du som studiedeltagare i Karma CREME-1 svara på den enkät du besvarar vid fem tillfällen under ett års tid; vid start sedan månad 1,3 och 6

Studien är nu avslutad och analyser pågårInformation om Karma CREME-1

Målet med Karma CREME-1 är att testa om ett läkemedel, endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten, utan att ge besvärande biverkningar. Det övergripande målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att i framtiden kunna erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande behandling.

Väljer du att gå med i Karma CREME-1 lottas du till aktiv dos (10 mg eller 20 mg) eller en inaktiv dos, så kallad placebo. Behandlingen innebär att man dagligen, under 6 månader, smörjer brösten med det flytande studieläkemedlet.
Här kan du ladda ner Studienformation Karma CREME-1

Instruktioner Endoxifen kutan lösning

Studien är nu avslutad och analyser pågår

Du är självklart välkommen att besöka oss om du har frågor kring studien. Det går också bra att ringa oss på telnr 08-524 823 39, eller maila: karmastudien@ki.se.