Funktioner för dig som deltar i Karma CREME‑1

Här kan du som studiedeltagare i Karma CREME-1 svara på den enkät du besvarar vid fem tillfällen under ett års tid; vid start sedan månad 1,3 och 6

Till Karma CREME-1 enkäten

Här kan du som studiedeltagare i Karma CREME-1 boka tid för återbesök och mammografi då du avslutar din behandling

Till tidsbokningen

Information om Karma CREME-1

Målet med Karma CREME-1 är att testa om ett läkemedel, endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten, utan att ge besvärande biverkningar. Det övergripande målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att i framtiden kunna erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande behandling.

Väljer du att gå med i Karma CREME-1 lottas du till aktiv dos (10 mg eller 20 mg) eller en inaktiv dos, så kallad placebo. Behandlingen innebär att man dagligen, under 6 månader, smörjer brösten med det flytande studieläkemedlet.
Här kan du ladda ner Studienformation Karma CREME-1

Instruktioner Endoxifen kutan lösning

Hur gör jag för att delta?

Om du vill delta i studien besöker du oss på SöS Bröstcentrum i samband med (efter) din mammografi.

Om du väljer att delta i studien tar ett besök på Karma studiecenter c:a 30-45 min. Karma studiecenter ligger vid mammografin på nya SöS Bröstcentrum, Fatburs Brunnsgata 7 (Södra station).

Du är självklart välkommen att besöka oss om du har frågor kring studien. Det går också bra att ringa oss på telnr 08-524 823 39, eller maila: karmastudien@ki.se.