Vårt övergripande mål är att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer

Som ett första steg kommer Karma att försöka identifiera vilka kvinnor som har en ökad risk att drabbas av bröstcancer

I steg två testar Karma metoder för att hindra insjuknande och dödlighet med fokus på kvinnor med hög risk 

 

Vem får bröstcancer?

Forskarna i Karma kommer att ta reda på hur livsstil, genetiska förändringar och mammografisk täthet kan användas till att förutse risken för att insjukna i bröstcancer. För att möjliggöra detta har mammografibilder, information om livsstil, blodprov och registerinformation samlats in från ett stort antal svenska kvinnor som genomfört mammografi.

Den största delen av insamlingsarbetet genomfördes mellan 2010-2013 då nästan 71.000 kvinnor valde att att delta i Karma då de genomförde sin mammografi i Lund, Helsingborg, Landskrona och vid Södersjukhuset i Stockholm.

Hur förebygger vi bröstcancer?

I Karma pågår flera studier där forskare och samarbetande sjukhus undersöker metoder som kan göra bröstcancer-screeningen mer effektiv. Karma genomför också studier med läkemedel som skulle kunna användas för att förebygga att bröstcancer ens uppstår. Läs mer om forskning i Karma

Vem är ansvarig för Karma?

Karma leds av professor Per Hall vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet. Karma genomförs i samarbete med forskare och kliniker vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Skånes universitetssjukhus Lund, Helsingborgs lasarett, Unilabs mammografi, Regionalt Cancercentrum Stockholm och Regionalt Cancercentrum Syd.

Om du har frågor eller kommentarer gällande Karma ber vi dig kontakta oss på telefon 08-524 823 39 eller per e-post karmastudien@ki.se

 Varför är forskning inom bröstcancer viktig?

I Sverige insjuknar varje år 9 000 kvinnor och varje år avlider 1 500 kvinnor i sjukdomen. Var nionde svensk kvinna kommer att drabbas av bröstcancer vilket motsvarar att drygt en kvinna i timmen diagnostiseras med sjukdomen. I Europa insjuknar en kvinna i minuten.

Trots att antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer hela tiden ökar görs inte mycket för att förebygga sjukdomen.

Våra utmaningar

Det finns flera utmaningar om man skall förebygga bröstcancer:

  • Det är svårt att identifiera de kvinnor som har en hög risk att utveckla bröstcancer. Forskarna i Karma arbetar för att skapa riskmodeller för att hitta dessa kvinnor. Målet är att riskmodellen skall användas inom sjukvården. 
  •  Det är svårt att påverka sin risk. Tex har tobak, alkohol och brist på motion inte särskilt stark påverkan på risken för bröstcancer. I Karma försöker vi hitta behandlingsmetoder för att kunna förebygga sin risk. Vi jobbar också för att framtidens screening skall baseras på risk och inte som idag på ålder. 
  • Idag finns inga bra alternativ för kvinnor med mycket hög risk annat än att operera bort brösten. Ett mindre dramatiskt alternativ är att förbygga risken genom medicinering, ungefär som att medicinera för att minska ett högt blodtryck eller kolesterolvärde. Det finns ett flertal mediciner som minskar risken för bröstcancer men få kvinnor vill ta dem och ännu färre läkare vill skriva ut dem. Det beror helt på att biverkningarna är mycket kraftiga. I Karma försöker vi hitta en medicinering som kan användas utan att biverkningarna blir för besvärande.

Vi är bra men kan bli bättre

Sverige är ett av världens bästa länder att bedriva stora medicinska studier i, bland annat tack vare det svenska personnummret och hög tillit till institutioner. Mammografiscreeningprogrammet är världens främsta när det gäller tillgänglighet och andelen kvinnor som deltar.

Redan idag minskar dödligheten i bröstcancer. Detta för att mammografiscreeningen fungerar bra men framförallt för att behandlingarna blivit bättre.

Vi tycker dock att vi, med de förutsättningar som finns i Sverige, kan bli ännu bättre så att färre kvinnor insjuknar och avlider i bröstcancer. Tillsammans med sjukvården, studiedeltagare, finansiärer och engagerade medarbetare är vi övertygade om att vi klarar det!

 

Karma är världens bäst karakteriserade kohort för att studera bröstcancer och en av världens största bröstcancersstudier

logopaket-20161103