Karma MRI

MR (Magnetsresonanskamera) är den mest tillförlitliga undersökningsmetoden för undersökning av brösten. Dock är metoden resurskrävande. Vi vill testa om en förkortad MR-undersäkning fungerar lika bra som den metod som används idag.

En förkortad MR-undersökning skulle i så fall kunna användas som ett komplement till mammografi och många fler kvinnor skulle  få en mer komplett undersökning av sina bröst.

Karma MRI påbörjas i februari på SöS Bröstcentrum. ca 500 kvinnor kommer att inkluderas i studien och rekryteringen beräknas pågå ca 1 år.