Karma Kamera

Ny teknik kan komplettera mammografi

Mellan 2013-2016 genomfördes en studie i Karma som vi kallar Karma Kamera. Vi vill testa en teknik där man med en infraröd värmekamera söker förändringar i täta bröst på ett mycket tidigt stadium. Studien genomförs på Karma provtagningsenhet vid Södersjukhuset i Stockholm och är ett samarbete med företaget Real Imaging www.realimaging.com.

Den teknik som Karma Kamera använder kallas MIRA (Real Imaging 3D Functinal Metabolic Imaging and Risk Assessment) som mäter metaboliska signaturer (förändringar i ämnesomsättningen) i bröstet 3-dimensionellt. Metoden är icke-invasiv och avger ingen joniserande strålning. Hela proceduren tar ca 30 minuter och till skillnad mot tex mammografi och andra röntgenundersökningar krävs ingen granskning av läkare.

Den datorbaserade undersökningen genererar en riskbedömning för bröstcancer. Om en kvinna enligt MIRA-tekniken har en förhöjd misstanke om bröstcancer utreds hon vidare för att diagnostisera och lokalisera en eventuell bröstcancer. På detta sätt skulle denna teknik kunna bli ett framtida komplement för att identifiera kvinnor som behöver undersökas mer.

Insamlingsarbetet är avslutat 2016 och analys pågår