Karisma

Karisma (Karma Interventionstudie) har som mål att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen med medicinen tamoxifen. Friska kvinnor som tar tamoxifen har en minskad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Vi vill ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att effekten försvinner.

Tamoxifen är ett antiöstrogen som länge har används för att förebygga återfall i bröstcancer. Nya forskningsstudier har visat att medicinering med tamoxifen även kan förhindra att bröstcancer uppstår. I till exempel England och USA rekommenderas tamoxifen idag som förebyggande behandling och ges till kvinnor med hög risk att drabbas av bröstcancer.

Tamoxifendosen som används idag i vården kan dock ge biverkningar, till exempel vallningar, svettningar och sköra slemhinnor. Alla drabbas inte av biverkningar och de försvinner då man slutar ta medicinen.

Vi vill i Karisma undersöka om en lägre dos av tamoxifen, med mindre risk för biverkningar, fortfarande kan ge en förebyggande effekt mot bröstcancer.

För att mäta effekten av tamoxifen studerar vi förändringar i den mammografiska tätheten, det vill säga hur mycket som är vitt på mammografibilden och hur detta förändrar sig med behandlingen. Om tätheten minskar är detta ett tecken på att den förebyggande medicineringen fungerar.