Denna sida ger en kort sammanfattning av pågående forskning i Karma

Forskningen i Karma innehåller både grundforskning (tex kartläggning av gener) och mer tillämpbar forskning såsom kliniska försök där vi tex prövar om man kan använda medicin för att minska mammografisk täthet. I menyn till vänster kan man läsa mer om pågående kliniska studier inom Karmaprojektet.

Vill man som forskare ta del av forskningen i Karma hänvisas till den mer forskningsinriktade hemsidan Karmastudy.org.

Gener, livsstil och mammografisk täthet; tre viktiga forskningsområden inom Karma

Genetiska förändringar som påverkar risken för bröstcancer

Genetiska förändringar som vi föds med påverkar risken för att utveckla bröstcancer. Forskarna vet inte idag exakt vilka genetiska förändringar som gör att vissa kvinnor har en högre, och andra en lägre, risk att utveckla bröstcancer.

Tillsammans med forskare i ett globalt nätverk har vi därför undersökt nästan 600 000 genetiska förändringar som potentiellt påverkar risken för bröstcancer. När vi började samarbetet kände vi till ett fåtal genetiska förändringar. Idag har vi hittat flera hundra gener och arbetet fortsätter med att kartlägga ärftligheten för bröstcancer.

Mammografisk täthet

Forskarna vet att ju vitare en mammografibild är, desto högre är risken för bröstcancer. Vitheten, som kallas för mammografisk täthet, utgörs av bröstkörtelvävnad och bindvävnad. Den svarta delen av en mammografibild är fett och i fett bildas ingen cancer. För att beräkna risken för bröstcancer måste man kunna bedöma hur mycket täthet det finns på en mammografibild. En kvinna med mycket täta bröst har 4-6 gånger högre risk för bröstcancer i jämförelse med en kvinna som har liten mammografisk täthet.

Inom Karma har vi utvecklat en metod som exakt mäter vilken täthet ett mammogram har. Metoden är datoriserad, snabb och billig. I framtiden kommer mätning av den mammografiska tätheten genomföras rutinmässigt på alla kvinnor som mammograferas.

I Karmaprojeket genomförs också studier för att undersöka hur den mammografiska tätheten ser ut i ett mikroskop. Detta görs genom att genom att studera bröstvävnaden hos friska kvinnor och sedan jämföra bröstbiopsier (vävnadsprov) från kvinnor som har mammografiskt täta bröst med kvinnor som har mindre täta bröst.

Livsstil

Många faktorer påverkar risken att insjukna i bröstcancer. Kvinnor som skaffar barn tidigt i livet, ammar och skaffar många barn, har lägre risk att drabbas av bröstcancer. Fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. P-piller, hormonersättningsmedel, alkohol och tobak ökar däremot risken för bröstcancer. Vissa faktorer är svårare att förstå sig på. Övervikt innan klimakteriet har en skyddande effekt men övervikt efter klimakteriet ökar risken för bröstcancer! Varför det är så vet inte forskarna och mer forskning behövs.

I Karma har deltagarna besvarat på ett mycket omfattande frågeformulär. Många har också svarat på en uppföljningsenkät. Svaren från dessa enkäter hjälper forskarna i Karma att bättre förstå varför vissa kvinnor har högre risk än andra att drabbas av bröstcancer.