okt 29, 2016

Tack alla Karmadeltagare som svarat på uppföljningsenkäten!

Vi har under våren och hösten skickat ut e-mail och brev till alla våra Karmadeltagare och bett dem svara på en livsstilsenkät. Enkäten är en uppföljning på den enkät som alla kvinnor fick besvara i samband med att de gick med i Karmastudien mellan åren 2010-2013. “Väldigt många kvinnor har svarat på enkäten” säger professor Per Hall, ansvarig  för … Fortsätt läsa Tack alla Karmadeltagare som svarat på uppföljningsenkäten!


jun 17, 2016

Uppföljning pågår

I samband med deltagande i Karma fyllde våra deltagare i en omfattande webbenkät om livsstil, tidigare sjukdomar etc.


apr 08, 2016

Snart dags att besvara enkäten igen!

Inom kort kommer vi att be dig som deltar i Karma att besvara en uppföljningsenkät på nätet. I första hand kommer vi att skicka ut en förfrågan om detta via epost. Om du är osäker på om du lämnat epost-adress till oss, eller har bytt adress, ber vi dig att registrera din epost-adress via hemsidan. … Fortsätt läsa Snart dags att besvara enkäten igen!


jan 18, 2016

Första avhandlingen baserad på Karma nu publicerad

Den 15:e januari disputerade doktor Thang Trinh på Karolinska Institutet med sin avhandling ”Determinants of breast cancer risk; focusing on mammographic density”. Thangs avhandling handlade om hur motion, alkohol och tobak påverkar risken för bröstcancer. För att studera risken att drabbas av bröstcancer studerade Thang hur den mammografiska tätheten påverkas av motion, alkohol och tobak. Den … Fortsätt läsa Första avhandlingen baserad på Karma nu publicerad


dec 23, 2015

Karma ser fram emot 2016

2015  går mot sitt slut och vi vill passa på att tacka våra deltagare i Karma och i delstudierna Karma Kamera och Karisma pilotstudie! Under året som gått har vi fortsatt samla in mammografibilder för våra 70 000 deltagare samtidigt som vi jobbar med att utveckla våra metoder för att analysera brösttäthet och modeller för framtida riskbedömmning. … Fortsätt läsa Karma ser fram emot 2016


aug 28, 2015

Karma Kamera har nått 1400 deltagare

Delstudien Karma Kamera, där vi på Södersjukhuset i Stockholm testar en ny metod för kompletterande bröstundersökning, har nått halvvägs i sin studiefas. Under 2014 genomförde 650 kvinnor en testfas av studien och under 2015 har hittills 750 kvinnor som tidigare deltagit i Karma genomfört undersökningen i samband med sin ordinarie mammografi. Vi planerar för att totalt drygt 2000 kvinnor skall ingå … Fortsätt läsa Karma Kamera har nått 1400 deltagare


feb 13, 2015

Karisma pilotstudie startar

Karisma (Karma Interventionstudie) är en delstudie till Karmastudien. Målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen med medicinen tamoxifen. Friska kvinnor som tar tamoxifen har en minskad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Vi vill ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar … Fortsätt läsa Karisma pilotstudie startar


nov 03, 2014

Karma planerar läkemedelsstudie för att förebygga bröstcancer

Kan vi förebygga att bröstcancer uppstår med hjälp av medicin? I Karma-projektet tar vi nu de första stegen för att pröva detta. Tamoxifen är ett anti-östrogen som idag används för att förebygga återfall hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Nya studier visar också att läkemedlet har en skyddande effekt hos friska kvinnor med en … Fortsätt läsa Karma planerar läkemedelsstudie för att förebygga bröstcancer


okt 06, 2014

Karma-forskare utvecklar metod för att spåra återfall av bröstcancer i blod.

Karma-forskare har utvecklat en blodbaserad metod för att identifiera återfall av bröstcancer. I en nyligen publicerad artikel har forskarna undersökt användbarheten av metoden, som är tänkt att användas för att tidigare kunna sätta in rätt behandling vid återfall av bröstcancer. “Genom att leta efter spår av tumörens genetiska förändringar i ett blodprov, vill vi tidigare … Fortsätt läsa Karma-forskare utvecklar metod för att spåra återfall av bröstcancer i blod.


sep 09, 2014

Karma utvärderar metod för mätning av brösttäthet

I en nyligen publicerad studie från Karma projektet har man utvärderat ett verktyg (VolparaDensity mjukvara) som mäter bröstens täthet på mammografibilden. Det är första gången som detta gjorts i större skala och resultaten visar att metoden är applicerbar på mammogafiapparater från olika tillverkare vilket gör att täthetsmätning med denna metod skulle kunna användas på vilken mammografienhet … Fortsätt läsa Karma utvärderar metod för mätning av brösttäthet