nov 01, 2017

Karmadeltagare bidrar till uppmärksammade studier

Nyligen publicerades två internationella studier i de vetenskapliga tidskrifterna Nature och Nature Genetics där Karma-projektets forskningsledare professor Per Hall varit delaktig och Karmadeltagare bidragit till de resultat som nu kommer fram. Forskarna hittade 72 nya genetiska markörer som de menar påverkar risken att drabbas av bröstcancer. Tidigare kände man till  hälften så många. “Enskilt påverkar … Fortsätt läsa Karmadeltagare bidrar till uppmärksammade studier


sep 14, 2017

De första deltagarna i Karisma 2 har nu genomfört hela studien

De första deltagarna återkommer nu för avslutande undersökningar i Karisma 2. Samtidigt fortsätter inklusionen i studien och c:a 500 kvinnor har nu valt att delta. Vi är oerhört tacksamma för att så många visar intresse för studien, och de som deltar bidrar på ett fantastiskt sätt till viktig forskning! Då studien är helt blind, dvs … Fortsätt läsa De första deltagarna i Karisma 2 har nu genomfört hela studien


aug 25, 2017

400 kvinnor inkluderade i Karisma 2

Nu har har fler än 400 kvinnor som kallas till screening i Lund och vid SöS Bröstcentrum, Stockholm valt att delta i Karisma 2. De kvinnor som inkluderades i Lund avslutade sin medicinering med tamoxifen under maj månad, och de första som inkluderades i Stockholm kommer nu för avslutande undersökningar. Inklusionen fortsätter i Stockholm under … Fortsätt läsa 400 kvinnor inkluderade i Karisma 2


mar 17, 2017

Karma presenterar en modell för riskbedömning

Den första riskmodellen för bröstcancer baserad på Karma har publicerats Ett av de viktigaste målen för Karmaprojektet är att identifiera de kvinnor som kommer att utveckla en bröstcancer. Kvinnor som har en hög risk skall sannolikt screenas mer intensivt och även erhålla förebyggande behandling. Det finns flera så kallade riskmodeller för att beräkna vilka kvinnor … Fortsätt läsa Karma presenterar en modell för riskbedömning


feb 12, 2017

SVT uppmärksammar Karisma

Bröstcancer kan behandlas innan den bryter ut Var nionde svensk kvinna kommer att drabbas av bröstcancer och antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer ökar. Men det går att identifiera kvinnor i riskzonen. Kvinnor med täta bröst bör få medicinsk behandling i förväg, anser cancerforskaren Per Hall. I ett nytt forskningsprojekt vill man med antihormonet Tamoxifen … Fortsätt läsa SVT uppmärksammar Karisma


jan 26, 2017

Karisma i Vetenskapens Värld 13/2

I november 2016 startade studien Karisma 2 i Lund, en klinisk studie där vi söker efter en optimal dos av läkemedlet tamoxifen som skall sänka mammografisk täthet med så få biverkningar som möjligt. Nu pågår uppstart av studien Karisma 2 i Stockholm och Vetenskapens Värld sänder ett inslag om detta den 13/2. Se inslaget: 13/2, 20.00, SVT2, Vetenskapens Värld … Fortsätt läsa Karisma i Vetenskapens Värld 13/2


dec 05, 2016

Internationellt intresse för Karisma

Karma och Karismastudiens forskningsledare, professor Per Hall, deltog under november 2016 i ett möte i nederländska Nijmegen där han presenterade Karisma för en större grupp internationella forskare. Det finns ett stort intresse eftersom inga liknande studier genomförs i världen.


nov 03, 2016

Karisma 2 startar i Lund

Måndagen den 14:e november startar studien Karisma 2, en klinisk studie där vi söker efter en optimal dos av läkemedlet tamoxifen som skall sänka mammografisk täthet med så få biverkningar som möjligt. Med denna studie hoppas vi få fram ett läkemedel som kan användas för att förebygga bröstcancer. Karisma 2 kommer att genomföras vid mammorgafienheterna i … Fortsätt läsa Karisma 2 startar i Lund


okt 29, 2016

Tack alla Karmadeltagare som svarat på uppföljningsenkäten!

Vi har under våren och hösten skickat ut e-mail och brev till alla våra Karmadeltagare och bett dem svara på en livsstilsenkät. Enkäten är en uppföljning på den enkät som alla kvinnor fick besvara i samband med att de gick med i Karmastudien mellan åren 2010-2013. “Väldigt många kvinnor har svarat på enkäten” säger professor Per Hall, ansvarig  för … Fortsätt läsa Tack alla Karmadeltagare som svarat på uppföljningsenkäten!


jun 17, 2016

Uppföljning pågår

I samband med deltagande i Karma fyllde våra deltagare i en omfattande webbenkät om livsstil, tidigare sjukdomar etc.