Aug 28, 2015

Karma Kamera har nått 1400 deltagare

Delstudien Karma Kamera, där vi på Södersjukhuset i Stockholm testar en ny metod för kompletterande bröstundersökning, har nått halvvägs i sin studiefas. Under 2014 genomförde 650 kvinnor en testfas av studien och under 2015 har hittills 750 kvinnor som tidigare deltagit i Karma genomfört undersökningen i samband med sin ordinarie mammografi. Vi planerar för att totalt drygt 2000 kvinnor skall ingå … Fortsätt läsa Karma Kamera har nått 1400 deltagare


Feb 13, 2015

Karisma pilotstudie startar

Karisma (Karma Interventionstudie) är en delstudie till Karmastudien. Målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen med medicinen tamoxifen. Friska kvinnor som tar tamoxifen har en minskad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Vi vill ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar … Fortsätt läsa Karisma pilotstudie startar


Nov 03, 2014

Karma planerar läkemedelsstudie för att förebygga bröstcancer

Kan vi förebygga att bröstcancer uppstår med hjälp av medicin? I Karma-projektet tar vi nu de första stegen för att pröva detta. Tamoxifen är ett anti-östrogen som idag används för att förebygga återfall hos kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Nya studier visar också att läkemedlet har en skyddande effekt hos friska kvinnor med en … Fortsätt läsa Karma planerar läkemedelsstudie för att förebygga bröstcancer


Okt 06, 2014

Karma-forskare utvecklar metod för att spåra återfall av bröstcancer i blod.

Karma-forskare har utvecklat en blodbaserad metod för att identifiera återfall av bröstcancer. I en nyligen publicerad artikel har forskarna undersökt användbarheten av metoden, som är tänkt att användas för att tidigare kunna sätta in rätt behandling vid återfall av bröstcancer. ”Genom att leta efter spår av tumörens genetiska förändringar i ett blodprov, vill vi tidigare … Fortsätt läsa Karma-forskare utvecklar metod för att spåra återfall av bröstcancer i blod.


Sep 09, 2014

Karma utvärderar metod för mätning av brösttäthet

I en nyligen publicerad studie från Karma projektet har man utvärderat ett verktyg (VolparaDensity mjukvara) som mäter bröstens täthet på mammografibilden. Det är första gången som detta gjorts i större skala och resultaten visar att metoden är applicerbar på mammogafiapparater från olika tillverkare vilket gör att täthetsmätning med denna metod skulle kunna användas på vilken mammografienhet … Fortsätt läsa Karma utvärderar metod för mätning av brösttäthet


Mar 20, 2014

500 deltagare i Karma Kamera

I veckan har deltagandet i delstudien Karma Kamera passerat 500 kvinnor. Karma Kamera är ett samarbete med Bröstcentrum SöS och företaget Real Imaging där vi provar om ny teknik kan komplettera dagens mammografiundersökningar. Tekniken bygger på infraröd värmeteknik där man med avancerade beräkningar hoppas kunna upptäcka tidiga förändringar i bröstet. Undersökningsmetoden skulle kunna vara ett … Fortsätt läsa 500 deltagare i Karma Kamera


Jan 17, 2014

Bröstcancer blir allt vanligare

Bröstcancer är en sjukdom som ökar i förekomst. Störst är ökningen hos kvinnor som i dag är mellan 60 och 69 år, alltså något förenklat de som föddes på 1940-talet.  Siffrorna kommer ur en färsk sammanställning hämtad ur svenska hälsodataregister. Av den framgår att sjukdomen sedan 1940-talet har blivit vanligare i alla åldersgrupper. Den största … Fortsätt läsa Bröstcancer blir allt vanligare


Nov 04, 2013

Professor Per Hall skriver i DN debatt 1/11

Varje timme drabbas en svensk kvinna av bröstcancer! – en utveckling som måste bromsas År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. Idag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.    Antalet bröstcancerfall har … Fortsätt läsa Professor Per Hall skriver i DN debatt 1/11


Okt 21, 2013

Vi kan få ned förekomsten av bröstcancer om vi vill

Bröstcancer är en sjukdom som blir allt vanligare. För att få ned förekomsten krävs ett förskjutet fokus, så att insatserna inte enbart är riktade mot tidig upptäckt och behandling av tumörer – utan mot förebyggande insatser, så att färre får tumörer. Och det är vad Karmastudien syftar till. Tack alla kvinnor som deltar! Sjukvården i … Fortsätt läsa Vi kan få ned förekomsten av bröstcancer om vi vill


Okt 21, 2013

Karma provtagningsenhet SöS stängt fredagen 1/11

Då Karolinska Institutets biobank har stängt fredag 1 november håller även Karma provtagningsenhet stängt denna dag. Har du mammografitid 1/11 och önskar delta i Karma går det bra att återkomma vid annat tillfälle som passar dig. Vi ber om överseende med detta.