Just nu genomför vi den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige. Målet är att samla information vi aldrig tidigare haft tillgång till. Information som kan hjälpa oss att minska riskerna för bröstcancer
och ge oss möjlighet att hitta effektivare behandlingar. Detta kan ge tusentals kvinnor, som kanske bara är flickor idag, möjligheten att undvika och överleva bröstcancer.


Karma i Dagens Nyheter

Den 29 april publicerades en artikel på Insidan i Dagens Nyheter. Det är journalisten och Karma-deltagaren Ussie Hjelm som intervjuar Per Hall om visionerna för framtidens individanpassade förebyggande bröstcancervård och om nästa steg i Karma; att testa metoder som kan förebygga bröstcancer … Läs mer

Snart dags att besvara enkäten igen!

Inom kort kommer vi att be dig som deltar i Karma att besvara en uppföljningsenkät på nätet. I första hand kommer vi att skicka ut en förfrågan om detta via epost. Om du är osäker på om du lämnat epost-adress … Läs mer

Första avhandlingen baserad på Karma nu publicerad

Den 15:e januari disputerade doktor Thang Trinh på Karolinska Institutet med sin avhandling ”Determinants of breast cancer risk; focusing on mammographic density”. Thangs avhandling handlade om hur motion, alkohol och tobak påverkar risken för bröstcancer. För att studera risken att drabbas … Läs mer