Just nu genomför vi den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige. Målet är att samla information vi aldrig tidigare haft tillgång till. Information som kan hjälpa oss att minska riskerna för bröstcancer
och ge oss möjlighet att hitta effektivare behandlingar. Detta kan ge tusentals kvinnor, som kanske bara är flickor idag, möjligheten att undvika och överleva bröstcancer.


Uppföljning pågår

I samband med deltagande i Karma fyllde våra deltagare i en omfattande webbenkät om livsstil, tidigare sjukdomar etc. Nu har det gått några år och vi skickar därför ut en uppföljande enkät till alla våra 71 000 deltagare.  Förfrågan om att fylla … Läs mer

Karma i Dagens Nyheter

Den 29 april publicerades en artikel på Insidan i Dagens Nyheter. Det är journalisten och Karma-deltagaren Ussie Hjelm som intervjuar Per Hall om visionerna för framtidens individanpassade förebyggande bröstcancervård och om nästa steg i Karma; att testa metoder som kan förebygga bröstcancer … Läs mer

Snart dags att besvara enkäten igen!

Inom kort kommer vi att be dig som deltar i Karma att besvara en uppföljningsenkät på nätet. I första hand kommer vi att skicka ut en förfrågan om detta via epost. Om du är osäker på om du lämnat epost-adress … Läs mer